Jaume Pujol, nou degà del Col·legi de Procuradors de Reus

La nova Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Reus, encapçalada pel degà Jaume Pujol Alcaine, va pendre possessió dels seus càrrecs el dia 27 de febrer. En concret, la Junta, que governarà durant els propers quatre anys, està constituïda per:

  • Degà: Jaume Pujol Alcaine
  • Vicedegà: Xavier Estivill Balsells
  • Secretari: Marcelo Cairo Valdivia
  • Tresorera: Cristina Alfaro Galán
  • Vocal 1ª: Míriam Torreblanca Mendoza
  • Vocal 2ª: Mar Monclús Moreno