El Consell s’oposa a la creació dels jutjats provincials per resoldre els procediments sobre les clàusules sòl de les hipoteques

Conegut l’acord de la Permanent del Consejo General del Poder Judicial, de data 25 de maig, segons el qual a partir del dia 1 de juny entraran en funcionament un jutjat centralitzat per cada província per tramitar les noves demandes que es puguin plantejar per resoldre les denominades clàusules sòl de les hipoteques, la Permanent del Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya vol manifestar el seu desacord en base als següents arguments:

  • Lamentem que una decisió d’aquesta magnitud i transcendència s’hagi adoptat sense l’acord i complicitat de les administracions competents, essent coneixedors de que ni el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ni el Tribunal Superior de Catalunya han estat d’acord amb aquesta mesura. Començar un projecte com aquest sense la complicitat de tots els operadors jurídics que hi han d’intervenir no sembla el millor camí per assolir l’èxit esperat.
  • Pensem que l’actual estructura de partits judicials té suficient capacitat per absorbir la suposada càrrega de treball que pot comportar les reclamacions de les clàusules sòl de les hipoteques, i més quan en els darrers mesos, fruit del canvi de cicle econòmic, s’ha notat la caiguda dràstica dels procediments bancaris.
  • Tanmateix, en el cas de què l’allau de demandes acabi essent una realitat, la dotació d’un jutjat per província pot ser clarament insuficient i pot comportar que la resposta judicial a les demandes dels ciutadans sigui totalment ineficaç. D’altra banda, si la solució que és plantegés en el seu cas fos l’increment de jutjats provincials, la manca de dotació pressupostària de les administracions competents faria inviable el projecte.
  • Estem profundament preocupats i contrariats per una mesura que va en la línia de centralitzar la justícia i allunyar-la dels ciutadans que no resideixen a les capitals de la província, amb una clara conculcació del dret a la tutela judicial de proximitat.
  • Som conscients de què els serveis públics, com ho és el de la Justícia, ajuden a vertebrar el territori i a donar-li forma. Catalunya té un teixit comarcal ric i divers i mesures com aquesta, que poden suposar la pèrdua de serveis públics prestats des de la proximitat comarcal, posen en perill un model territorial tant arrelat com el de casa nostra.

Per tots aquests arguments demanem al Consejo General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia que aturin aquest projecte; el debatin amb totes les administracions implicades i els diferents operadors jurídics que hi han d’intervenir; esperin a conèixer la realitat de les demandes que és puguin presentar a partir del dia 1 de juny i, en funció de la situació real que es produeixi s’estudiïn les millors solucions per fer-hi front, prioritzant en el seu cas el reforç de l’actual estructura judicial i territorial.