Mor Federico Domingo Barberà, exdegà del Col·legi de Procuradors de Tortosa

El 27 d’abril passat va morir Federico Domingo Barberà, degà del Col·legi de Procuradors de Tortosa durant més de tres dècades i que va ser procurador en exercici durant 64 anys, des de 1949 a 2013.

El Senyor Federico, com era conegut per procuradors, advocats i funcionaris, va ser un gran mestre per a tots els membres del Col·legi, a qui va transmetre la seva passió per la procura i la seva manera d’exercir-la. Amb la seva serietat, formació i incansable dedicació va ser capaç d’inculcar als col·legiats el sentit de la professionalitat.
Federico Domingo, que ha mort a l’edat de 101 anys, també va ser un membre molt actiu al Consejo General de Procuradores de España, era pare de l’actual degà del Col·legi, Federico Domingo Llao, i avi del també procurador Federico Domingo Robres.
El Col·legi de Procuradors de Tortosa agraeix totes les mostres de simpatia i afecte rebudes.