Ignacio López Chocarro compareix a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats

El dimarts 27 de juny Ignacio López Chocarro, president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i degà del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, va comparèixer a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats.
La compareixença es va centrar en la Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2000, del 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, per la qual es regula un procediment específic per a garantir la possessió d’habitatges que siguin titularitat de persones físiques i per assegurar a les entitats socials i a les administracions públiques la disponibilitat dels habitatges en el seu haver destinades a lloguer social.
Després de la seva intervenció inicial, López Chocarro va respondre les qüestions i els dubtes plantejats pels portaveus dels Grups parlamentaris presents a la Comissió: la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró; el diputat de Ciutadans, Marcial Gómez; el diputat d’En Comú Podem, Jaume Moya; la diputada del PSOE, Elvira Ramón; i la diputada del PP, Silvia Valmaña.
La compareixençant va ser molt ben valorada pel vicepresident primer de la Comissió de Justícia, Pablo Matos Mascareño, que va agrair l’assistència de López Chocarro en nom de tots els portaveus dels Grups parlamentaris presents a la sessió de la Comissió de Justícia.
Podeu veure la compareixença d’Ignacio López Chocarro en aquest link.