Nou vocal del Consell en representació del Col·legi de Procuradors de Tortosa

El dilluns 9 d’abril, just abans d’iniciar-se el Ple del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, Lluís Audi Diego va prendre possesió com a nou vocal del Consell en representació del Col·legi de Procuradors de Tortosa. Audi Diego substitueix en el càrrec a Federico Domingo Llaó, exdegà del Col·legi de Procuradors de Tortosa, que ha exercit de vocal durant els últims vuit anys. El Consell vol agrair-li la seva valuosa tasca i col·laboració amb aquesta institució.