toggle menu

Avís legal

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:

1. Objecte.

Art. 10 LSSI: www.procuradorscat.cat és un domini a internet titularitat de CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA, corporació de dret públic sotmesa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, als seus Estatuts Particulars i altres disposicions estatals o autonòmiques, amb domicili Social al carrer Victoria Kent, 4-B; 08902 – l’Hospitalet de Llobregat   (Barcelona ) i CIF nº Q5855012-J.

A l’efecte d’aquest document el telèfon de contacte és 93 8135642 i el correu electrònic de contacte és: secretaria@procuradorscat.cat

Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’Usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís, així com les nostres polítiques sobre ‘Protecció de Dades i Privadesa’. En el cas que certs serveis continguts i/o eines oferts a través d’aquest “Portal” requerissin de l’aplicació de  condicions particulars aquestes es posaran a la disposició de l’Usuari.

D’altra banda, CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions d'utilització.

L’Usuari es compromet als apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir als mateixos, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionades al  titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA no es responsabilitza en el cas que les dades siguin inexactes o falses.

El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals, per tant, l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme al present Avís Legal, a  no utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i a l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis enfront del titular del domini o tercers que poguessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entre altres i a titol enunciatiu i no limitatiu:

  • Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d’aquesta manipulació o alteració per tercers
  • Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris
  • Introduir i/o utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa  que pugui causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevols actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular del domini
  • Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions,  a la propietat intel·lectual i industrial.
  • Ocultar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.
  • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis.
  • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, tret que de disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.
  • Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’Usuari i les claus d’accés.

CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA  no respon dels enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades pel CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA ni cobertes per la present Política de Privadesa. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s que està conforme amb les Polítiques de Privadesa d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l’ús del lloc web, així com als danys i perjudicis derivats  de la infracció dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del titular del domini o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L’usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

El prestador autoritza  expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent d’en tot caso redirigir al lloc web principal del titular del domini.

3. Protecció de dades

Dades personals recollides mitjançant Formularis del Lloc web i Àrea privada.

En compliment de l’establert en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA, amb domicili al carrer Victoria Kent, 4-B; 08902 – l’Hospitalet de Llobregat   (Barcelona ), informa a les persones que proporcionin dades de caràcter personal mitjançant els formularis habilitats a l’apartat de Finestreta única del lloc web, que seran tractats per atendre la sol·licitud formulada i complir amb la legislació vigent aplicable a aquesta sol·licitud. Totes les dades sol·licitades en el formulari són obligatories. Per tant, en el cas que no es proporcionin totes les dades, no es podrà atendre la petició.

Així mateix, el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA recorda als usuaris amb accés a l’Àrea Privada que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als quals té accés, així com verificar el correcte ús de l’Àrea i el compliment de les mesures de seguretat.

Li recordem que, en qualsevol moment té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, així com també exercir els altres drets recollits per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic: dpo@procuradorscat.cat, indicant en tots dos casos la Ref: LOPD.

Igualment, pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal accedint a l’apartat  de ‘Política de protecció de dades’ del present lloc web.

4. Legislación aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.