toggle menu

Comissions

Les comissions són grups de treball formats per col·legiats que estudien temes d’interès general per a la professió i ajuden a gestionar els diferents projectes del Consell.

Comissió d’Assistència Jurídica Gratuita:

 • President: Sr. Jesús Bley Gil
 • Barcelona: Sr. Juan-Manuel Bach Ferre
 • Girona: Sra. Rosa Llum Fernández Feliu i Sra. Carme Expósito Rubio
 • Lleida: Sra. Carme Gloria Clavera
 • Manresa: Sra. Mª Concepció Gabarró Rosell
 • Mataró: Sr. Eduardo Entralla Martínez
 • Reus: Sr. Francesc Xavier Estivill Balsells
 • Tarragona: Sra. Gemma Buñuel Gual
 • Terrassa: Sra. Patricia Maldiney Casasus
 • Tortosa: Sr. Jesús Escolano Cladelles

Comissió de Formació i Oficials Habilitats:

 • Presidenta: Sra. Carme Cararach Gomar
 • Barcelona: Sr. Jesús Sanz López
 • Girona: Sra. Rosa Llum Fernández Feliu

Comissió de Normalització Lingüística:

 • Presidenta: Sra. Montserrat Montal Gibert

Comissió de Modernització:

 • President: Sr. Carlos Molina Blanchar
 • Barcelona: Javier Mundet Salaverria
 • Girona: Sr. Ignacio Alberto de Quintana Tuébols
 • Lleida: Sra. Macarena Ollé Corbella
 • Mataró: Sra. Silvia Calvo Vidal
 • Terrassa: Sr. Jordi Gómez Doural
 • Tortosa: Sr. Lluís Audi Diego

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.