toggle menu

Presentació

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya ha signat un conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per impulsar el coneixement i el recurs a la mediació i altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes.

En aquest sentit, a més de la tasca d’accions conjuntes de divulgació, sensibilització i formació bàsica i especialitzada en matèria de mediació hem creat un Registre de Procuradors-Mediadors per facilitar el tràmit als procuradors  a integrar-los a la llista de col·laboradors amb el Centre de Mediació de Catalunya.

Des del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya es facilitarà tota la informació que es requereixi per la inscripció final al registre final del Centre de Mediació de Catalunya.

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.