toggle menu

Alta registre

Vols formar part del Registre de Procuradors-Mediadors del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya?

Tots els col·legiats/des dels diferents Col·legis Professionals del Consell de Col·legis dels Procuradors dels Tribunals de Catalunya que us vulgueu dedicar a la mediació, podeu enviar les vostres dades amb còpia de la documentació acreditativa de la vostra formació a mediacio@procuradors.cat i nosaltres farem el registre final a la Generalitat de Catalunya.

Us recordem els requisits per incloure-us al Registre de Procuradors-Mediadors del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i ser mediador registrat a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent, segons la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre), sobre mediació en l’àmbit del dret privat i que són:

  • Fitxa d’alta
  • Títol de Llicenciat en Dret o Títol de Grau en Dret
  • Certificat de col·legiació en el respectiu col·legi professional
  • Acreditació Títol en la formació en mediació homologada pel Centre de Mediació de Catalunya
  • Acreditació pòlissa d’assegurança vigent que cobreixi les actuacions en mediació

 

Registra’t!!!

 

Per qualsevol informació es poden posar en contacte amb nosaltres:

Victoria Kent, 4-B Local

08902 L’Hospitalet

E-mail: mediacio@procuradorscat.cat

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.