toggle menu

Alta registre

Vols formar part del Registre de Procuradors-Mediadors del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Barcelona?

Tots els col·legiats/des dels diferents Col·legis Professionals del Consell de Col·legis dels Procuradors dels Tribunals de Catalunya que us vulgueu dedicar a la mediació, podeu enviar les vostres dades amb còpia de la documentació acreditativa de la vostra formació a mediacio@procuradors.cat i nosaltres farem el registre final a la Generalitat de Catalunya.

Us recordem els requisits per incloure-us al Registre de Procuradors-Mediadors del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i ser mediador registrat a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent, segons la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre), sobre mediació en l’àmbit del dret privat i que són:

• Títol de Llicenciat en Dret o Títol de Grau en Dret
• Certificat de col·legiació en el respectiu col·legi professional
• Acreditació Títol en la formació en mediació homologada pel Centre de Mediació de Catalunya
• Acreditació pòlissa d’assegurança vigent que cobreixi les actuacions en mediació

Registra’t!!!

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]