toggle menu

Plataformes telemàtiques

L’aplicació de les noves tecnologies dins de l’àmbit de la Justícia és un dels objectius de l’Administració per tal de poder agilitzar i millorar aquest servei fonamental per als ciutadans.

Els procuradors dels tribunals, com a professionals col·laboradors amb l’Administració de Justícia, utilitzen actualment diverses plataformes telemàtiques en la seva tasca diària.

A continuació, es detalla el funcionament d’e-justícia.cat, la plataforma telemàtica de l’Administració de Justícia a Catalunya, i d’altres plataformes telemàtiques.

EJUSTICIA.CAT: L’EXTRANET DEL PROFESSIONAL

És una plataforma que homogeneïtza les tasques de l’Administració de Justícia i permet connexions telemàtiques amb les altres administracions i amb els registres públics, amb els professionals del dret i també amb els propis ciutadans.

Dins d’aquest instrument, poden trobar-se els següents mòduls:

MÒDUL TTA: El mòdul de presentació telemàtica de demandes (TTA) del sistema informàtic judicial e-justícia.cat serveix perquè els col·lectius professionals presentin els escrits iniciadors de procediments judicials i la seva documentació, de forma totalment telemàtica, mitjançant l’extranet del professional.

MÒDUL RED: El mòdul de presentació telemàtica d’escrits (RED) del sistema informàtic judicial e-justícia.cat serveix perquè els col·lectius professionals presentin els escrits de tràmit i de la seva documentació de forma totalment telemàtica, mitjançant l’extranet del professional.

Aquesta presentació telemàtica només funciona en els partits judicials en els quals la gestió processal dels òrgans judicials ja es realitza amb l’e-justícia.cat.

MÒDUL NOTICAT: El mòdul de notificacions telemàtiques (NOTICAT) del sistema informàtic judicial e-justícia.cat permet als òrgans judicials notificar de forma telemàtica les resolucions judicials als operadors jurídics.

ARCONTE: Aquest sistema permet la gravació audiovisual de les vistes i les compareixences orals en vídeos amb bona resolució i qualitat de so, mitjançant plantilles on es poden indexar marques i inserir un índex i arxius.

LEXNET

Lexnet és un sistema de gestió de notificacions telemàtiques des dels jutjats als professionals de la justícia (advocats i procuradors) utilitzat per l’Administració de Justícia a nivell estatal.

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.