toggle menu

Què és el Consell?

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya és una entitat amb personalitat jurídica pròpia la finalitat de la qual és la representació i la defensa generals de la procura, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió de procurador dels tribunals.

El Consell agrupa els nou col·legis de procuradors de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Terrassa i Tortosa. Aquests col·legis representen més de 1.000 professionals col·legiats amb un àmbit territorial que comprèn 41 partits judicials de tota Catalunya.

El Consell es va constituir el dia 5 de febrer de l’any 1983, i el 12 de juliol de 2005 va rebre la distinció de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.