toggle menu

La figura del procurador

El procurador dels tribunals té com a principal objectiu la representació d’aquells ciutadans, empreses i entitats que són part en qualsevol classe de procediment judicial.

És un professional liberal i independent, llicenciat o graduat en dret, que coneix el funcionament dels òrgans jurídics i que garanteix la igualtat de les parts en el procés judicial, a les quals representa de diverses maneres:

  • Directa, perquè el procurador no actua en nom propi, sinó que realitza un acte jurídic en nom d’un tercer.
  • Voluntària, perquè la representació del procurador es concedeix, generalment, mitjançant poder, amb llibertat per escollir procurador.
  • Legal, perquè és preceptiva a la majoria dels processos.
  • Tècnica, perquè és necessària qualificació jurídica, especialment en Dret Processal.

El procurador actua en totes les jurisdiccions del dret i participa en tot el procediment judicial, responsabilitzant-se’n i agilitzant-ne els tràmits, a més d’oferint-ne una comunicació objectiva i fidedigna sobre el seu desenvolupament. Així mateix, tramita a l’advocat totes les resolucions i escrits que presenta i vetlla pels interessos del client guardant-li el secret professional. És, en definitiva, un veritable especialista en l’àmbit de l’execució judicial i un col·laborador necessari de l’Administració de Justícia.

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.