toggle menu

Aranzel

Els procuradors dels tribunals tenen regulats els seus honoraris mitjançant un aranzel, determinat pel Reial Decret 1373/2003 de 7 de novembre i per modificacions posteriors. Poden consultar-se els Reials Decrets en els següents enllaços:

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.