toggle menu

Com col·legiar-se

Per tal de col·legiar-se com a procurador dels tribunals, cal dirigir-se a qualsevol dels col·legis de procuradors de Catalunya, on s’informarà als interessats de tots els requisits i tràmits necessaris.

Normativa general aplicable:

Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals WEB.

Portal del Ministeri de Justícia- accés a la professió de Procurador  WEB

Màster d’Accés a la Procura:

Màster de la UNED WEB

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.