El Departament de Justícia, el Consell de l’Advocacia i el Consell de Procuradors acorden millores en l’assistència jurídica gratuïta

El President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Àngel Quemada, ha signat avui un document de compromisos de millora de l’assistència gratuïta amb la consellera de Justícia, Ester Capella, i el president de l’Il·lustre Consell de l’Advocacia Catalana, Manel Albiac.

Amb aquest document, les parts acorden que el Departament de Justícia augmentarà en un 1,5 % els imports que reben els advocats i procuradors per les actuacions en assistència judicial gratuïta. L’increment serà efectiu a partir de l’1 de gener de 2021. Aquestes retribucions estaven congelades des del 2017.

Les principals actuacions de la justícia gratuïta són assistències al detingut, procediments abreujats, judicis ràpids, judicis verbals, procediments contenciosos de família i serveis de guàrdia. Cada professional cobra de mitjana uns 380 euros per cas.

Implantació de l’expedient electrònic

El document signat, d’altra banda, també estableix que tots els col·legis d’advocats hauran d’implantar l’expedient electrònic abans de l’1 de setembre de 2020. És a dir: hauran d’enviar a través d’una aplicació electrònica els documents i les sol·licituds de defensa gratuïta a les comissions d’assistència jurídica, que són els òrgans que reconeixen o deneguen l’accés al servei per a cada cas.

Ús del català

A partir del document firmat, els col·legis també es comprometen a garantir que els advocats i procuradors atenguin i actuïn en català si així ho ha escollit el ciutadà que accedeix al servei. De la mateixa manera, el Departament de Justícia aplicarà un complement econòmic de 15,2 euros per la presentació en llengua catalana d’escrits iniciadors de procediments.

L’opinió de la ciutadania

El text també preveu la posada en marxa de mecanismes de control i mesurament de la qualitat en la prestació del servei, com ara enquestes o altres eines sistemàtiques que permetin al Departament de Justícia conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el servei rebut pels professionals de l’assistència jurídica gratuïta.