La ministra de justícia analitza amb els procuradors dels tribunals catalans la situació de la justícia a Catalunya

La Ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha mantingut una reunió amb el president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro, a la seu de l’entitat a Barcelona.

Durant la reunió, s’han posat sobre la taula les reformes pendents de l’Administració de Justícia i s’ha analitzat la situació actual de la Justícia i la Procura a Catalunya, així com les possibles reformes legislatives que poden ajudar a millorar el funcionament de l’Administració de Justícia i que igualment puguin afectar al futur dels Procuradors dels Tribunals.

El President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya ha destacat la necessitat d’avançar cap a una major coordinació entre el Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia de la Generalitat, per a la implementació de nous jutjats a Catalunya.

Així mateix, en la reunió s’ha comentat el col·lapse que afecta als tribunals especialitzats dedicats a les clàusules sòl i s’ha analitzat l’avant-projecte de llei sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, que igualment regula la reforma de la Llei de Societats Professionals i la retribució mitjançant aranzel.

Els membres del Consell Català han aprofitat la visita de la Ministra  per presentar-li l’estudi, pioner a Europa, impulsat per dit consell i realitzat per la Universitat de Barcelona i la Cambra de Comerç, sobre l’impacte econòmic en la nostra societat d’un sistema ineficient d’execució de sentències.

La visita ha finalitzat amb una mostra d’interès per les parts implicades per seguir treballant conjuntament en la millora dels aspectes tractats a la reunió i amb el compromís de tornar a reunir-se en un futur per revisar els nous reptes que afronti l’àmbit judicial, especialment pel que fa a la modernització i millora de l’Administració de Justícia.