Impuls a la mediació a Catalunya

Catalunya es dotarà d’un Pla nacional de mediació i gestió adequada de conflictes amb l’argument que “si som capaços d’abordar els conflictes de forma més madura, de recórrer als tribunals com a últim recurs, contribuirem, a més, a descongestionar la justícia”. Així s’ha expressat la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, en la presentació de la iniciativa, que ha d’estar enllestida al llarg de 2024.

Es tracta d’una “estratègia de país” en la definició de la qual el Departament pretén implicar tots els actors de l’àmbit, segons ha precisat la pròpia consellera: “ha de ser construïda i dialogada amb el món local i el teixit econòmic, social i comunitari, així com també amb les aportacions acadèmiques i d’experts”. És des d’aquesta voluntat que es crearà un espai de governança participada del Pla –la Conferència per a la Gestió Adequada de Conflictes– que, a principis d’any, implicarà actors institucionals de diversos àmbits i experts i acadèmics del món de la mediació i la resolució adequada de conflictes. De forma paral·lela, s’està enllestint el Projecte de llei de mediació i ADR i també una campanya de comunicació (“Quan ens entenem, trobem la solució”) dirigida al conjunt de la ciutadania.

D’acord amb les dades del Centre de Mediació de Catalunya, prop del 60% dels processos de mediació conclosos durant el període 2019-2022 van fer-ho amb un acord satisfactori entre les parts, “les millors dades en els últims 10 anys” en paraules de la directora de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Imma Barral. Catalunya compta amb més de 800 professionals mediadors acreditats a partir de criteris de qualitat –amb formació homologada i requisits de formació continuada– que “garanteixen l’èxit del model”, conclou el Departament.  

La Procura catalana té un clar compromís a potenciar serveis en matèria de mediació, fet pel qual des del 2020 va crear el Registre de mediadors del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i, mitjançant  conveni signat amb el Departament de Justícia, s’ofereix servei al Centre de Mediació de Catalunya. 

Cal ressaltar la inscripció continuada de procuradors als cursos de formació en estudis de mediació, motiu pel qual els serveis proporcionats pel Consell s’han incrementat considerablement. Això no obstant, per tal d’ampliar l’àmbit de la mediació dins la Procura caldria projectar l’ampliació del servei en les diferents matèries en la resolució de conflictes i desenvolupar encara més la formació mínima i continuada i la publicitat de tot tipus d’informació, amb el propòsit d’arribar a més procuradors i ampliar el perímetre d’activitat professional en benefici del col·lectiu, tot això, acompanyat d’un impuls econòmic.