El Consell participa en l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista

El darrer divendres, 15 de març, es va constituir l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, encarregat de fer recerca i investigació amb metodologia acadèmica per tal d’oferir solucions per millorar de les polítiques públiques de prevenció, atenció i tractament de la violència masclista. L’òrgan, que està impulsat pel Govern de la Generalitat, ofereix també formació adreçada als professionals que treballen als jutjats i als que ho fan en tot l’àmbit de l’execució penal a Catalunya.

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya ha nomenat com a representant en aquest Observatori Eva García, procuradora i vicedegana del Col·legi de Procuradors de Girona. La presidència va a càrrec de la consellera de Justícia, Ester Capella, i la vicepresidència l’assumeix Núria Clèries, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). També hi ha representants de la Generalitat dels departaments de JustíciaInterior i Treball, Afers Socials i Famílies, de l’Institut Català de les Dones, del Consell de l’Advocacia Catalana, de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya