Nova Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Mataró

En el marc de la Junta Ordinària celebrada el darrer 22 de maig, es va constituir la nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, que està formada pels següents membres: Sandra Tullas Paulet com a nova degana presidenta, Eduardo Rafael Entralla Martínez com a vicedegà, Anna Charques Grifol com a secretària, Carme Sorribas Cristobal com a tresorera, Gemma Sauleda Rivas en el càrrec de vicesecretària i Silvia Calvo Vidal, Marta Marcè Sanz i Xavier Armengol Medina com a vocals.