Presa de possessió dels nous membres del Consell

El darrer dilluns dia 22 van prendre possessió els nous membres del Consell, com a resultat dels canvis de càrrecs en les Juntes de Govern dels Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Terrassa. Els nous membres són:

Sr. JAUME ASO ROCA – Col·legi de Barcelona

Sra. CARME CARARACH GOMAR- Col·legi de Barcelona

Sr. JORDI DAURA RAMON – Col·legi de Lleida

Sra. BELEN GURRUCHAGA OLAVE – Col·legi de Terrassa

Sra. MACARENA OLLE CORBELLA- Col·legi de Lleida

Sr. ÁNGEL QUEMADA CUATRECASAS – Col·legi de Barcelona

Sra. ELSA RIBERA SIERRA – Col·legi de Manresa

Sra. Mª DEL MAR RUÍZ RUSCADELLA – Col·legi de Girona

 

Dins del mateix Ple, es va aprovar al convocatòria d’eleccions per a cobrir les vacants de President, VicePresident, ViceSecretari i ViceTresorer de la Permanent del Consell, que es celebraran el proper dia 26 de setembre.