Eleccions a la Comissió Permanent

Ahir, dia 26 de setembre, es van celebrar eleccions a la Comissió Permanent del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya.  Els resultats d’aquestes eleccions van ser els següents:

President

Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas – Degà del ICP de Barcelona

Vice- President

Sr. Gerard Pascual Vallés – Degà del ICP de Tarragona

Vice- Secretària

Sra. Belen Gurruchaga Olave – Degana del ICP de Terrassa

Vice- Tresorera

Sra. Eva Mª García Fernández – Degana del ICP de Girona

Continuen en els seus càrrecs el Tresorer, Sr. Ricard Balart Altés, Degà del ICP de Tortosa i la Secretària General, Sra. Mª Pilar Mampel Tusell, ex Degana del ICP de Terrassa.