LA PROCURA CATALANA LAMENTA QUE LA JUSTÍCIA CONTINUI ATURADA I DEMANA UNA ACCELERACIÓ DE LES FASES DE DESESCALADA

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya lamenta que els jutjats continuïn parats i reclama una desescalada àgil, per descomptat respectant escrupolosament totes les garanties de seguretat que marquin les autoritats sanitàries.

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, com a representant dels 9 Col·legis de Procuradors de Catalunya, urgeix a la necessitat de reprendre l’activitat judicial el més aviat possible i escurçar al màxim els temps entre fases, a banda d’incrementar els mitjans personals i materials per a poder dur a terme el pla d’agilització previst al RDL 16/2020 RDL de mesures processals i organitzatives en l’Administració de Justícia, i desenvolupat en el l’ordre ministerial JUS / 394/2020, de 8 de maig, per la qual s’aprova l’Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de Desescalada per a l’Administració de Justícia davant la COVID-19. Tot amb l’objectiu d’una normalització judicial progressiva, d’una tutela judicial efectiva i, naturalment, per una reducció de l’impacte directe sobre l’economia d’aquesta paralització judicial que estem vivint.

En l’actual situació de pandèmia des del Consell de Procuradors de Catalunya, com a representants de molts dels justiciables que accedeixen al servei públic de Justícia, entenem perfectament la necessitat de la reincorporació progressiva dels funcionaris, però és fonamental escurçar el màxim possible els temps entre fases, per descomptat respectant escrupolosament totes les garanties de seguretat que marquin les autoritats sanitàries i tenint en compte les diferències que es puguin donar segons les característiques físiques dels diferents edificis judicials.

Quant a la celebració de compareixences i vistes, creiem fonamental posar totes les eines per tal que jutges i magistrats puguin programar-les telemàticament des del primer dia, perquè és l’únic mitjà per a garantir la celebració del major nombre de vistes i l’aprofitament intens de totes les sales, i molt especialment les multiús. Som conscients que suposa un major cost en llicències, però amb la contrapartida d’un estalvi considerable en desinfecció, EPI’s i temps d’espera entre assenyalaments, i el que és més important, amb un augment considerable de seguretat sanitària.

Els procuradors, com a operadors jurídics compromesos amb el servei públic que desenvolupa l’Administració de Justícia, ens posem a disposició del CGPJ i del Ministeri de Justícia, del TSJC i del Departament de Justícia,  perquè un cop finalitzada l’actual situació i amb el concurs de tots els operadors que hi intevenen, s’abordin els  necessaris canvis estructurals que necessita la Justícia per a fer-la més pròxima i comprensible a la ciutadania, més àgil i eficaç, i perquè d’una vegada per sempre es converteixi en una eina plenament útil per als destinataris d’aquest servei públic.

Sent urgent superar els efectes que ha provocat la pandèmia en la Justícia, a posteriori serà necessària una reforma estructural, també urgent, que la mateixa pandèmia ha evidenciat.

 

https://www.lawandtrends.com/noticias/justicia/la-procura-catalana-lamenta-que-la-justicia-continue-parada-y-pide-una-aceleracion-de-las-fases-de-desescalada-1.html