El Consell de Procuradors de Catalunya a les Jornades sobre el Futur de la Professió del CGPE

La Degana de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Girona, Eva García, en nom i representació del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya va participar ahir a les Jornades sobre el Futur de la Professió, organitzades pel Consejo General de Procuradores de España, i dedicades a analitzar el futur de la professió de procurador, així com els desafiaments als quals s’enfronten els professionals davant la seva adaptació a la normativa europea.

El Ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va insistir que “la Procura té molt potencial i sens dubte tots els operadors jurídics hem d’aprofitar-lo. I en aquest marc estem treballant tots de forma molt intensa per a tenir llistes com més aviat posible les reformes organitzatives, tecnològiques i normatives necessàries perquè tot el procés sigui més àgil i eficaç”.

Campo va destacar els esforços del Ministeri de Justícia per a acomodar la legislació espanyola a les exigències del dret europeu referent a l’accés i a les condicions de l’exercici de les professions d’advocat i procurador, i, especialment, a la interacció entre ambdues. El ministre va assenyalar que s’ha donat una resposta integral i coherent a les objeccions que la Comissió Europea va formular respecte del model vigent de l’exercici de la procura a Espanya, defensant sempre a ultrança la separació de funcions entre procura i advocacia, la qual cosa finalment ha aconseguit modificar les exigències europees i tancar l’expedient d’infracció contra Espanya.

L’accés únic, però no simultani, a l’exercici de les professions d’advocat i procurador; la possibilitat de formar societats professionals multidisciplinàries; i la modificació d’un règim aranzelari més compatible amb la lliure competència i el dret dels consumidors, són les tres mesures més importants en l’Avantprojecte de Llei d’Accés a l’Advocacia i la Procura, va explicar Campo.