El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya s’incorpora a l’organització del màster en Advocacia i Procura de la UAO CEU

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya s’incorpora a l’organització del màster universitari en Advocacia i Procura de la Universitat Abat Oliba CEU.

Aquest és el principal propòsit del conveni que ambdues organitzacions han subscrit. En ell es manifesta la intenció general d’establir un àmbit d’actuació conjunta en els camps científic, acadèmic i cultural i l’objectiu concret que el Consell participi en l’organització del màster universitari en Advocacia i Procura.

Així, els procuradors seran presents en la coordinació del màster de forma anàloga a com ja la fa l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Això implica capacitat per proposar professorat i tutors, organització de cursos o seminaris i la col·laboració per aprofundir en la formació o la promoció de la part pràctica de la formació del màster.

En involucrar el Consell, el màster de la UAO CEU integra de forma plena la part relativa a la procura, tant en el seu aspecte teòric com en el pràctic. D’aquesta manera, es garanteix la qualitat de la formació relacionada amb l’acompliment d’una funció tan essencial per al funcionament de la Justícia com és la procura.

El conveni s’ha formalitzat a través de la signatura del president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Javier Segura Zariquiey, i el rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Rafael Rodríguez-Ponga.