El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya col·labora en l’impuls del màster en Advocacia i Procura de la URV

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya contribuirà a portar a terme el nou Màster Universitari en Advocacia i Procura de la Universitat Rovira i Virgili (URV), de la mà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tarragona, l’Il·lustre Col·legi dels Procuradors de Tribunals de Reus, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tortosa, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tortosa.

Aquesta col·laboració s’articula mitjançant un conveni amb el propòsit d’impartir de forma conjunta la formació professional exigida en el capítol segon de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, modificada per la Llei 15/2021, de 23 d’octubre, que estableixen la superació d’una formació específica i una posterior avaluació per a l’obtenció del títol professional de procurador o advocat que capaciti per a l’exercici de les professions.

Mitjançant l’òrgan de coordinació del màster (és a dir, la Comissió de Coordinació), es garantirà que el personal docent tingui una participació equilibrada entre professionals de la procura i l’advocacia, d’una banda, i professors i professores d’universitat, de l’altra, de forma que s’asseguri la participació dels primers en almenys la meitat de la docència impartida i en una proporció ajustada als continguts de cada professió en el pla d’estudis.

Així mateix, una Comissió de Pràctiques Externes vetllarà pel control de l’eficàcia i la qualitat de les pràctiques externes del col·lectiu d’estudiants en els despatxos professionals designats a tal efecte pels respectius degans i deganes.

La vicepresidenta del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Macarena Ollé Corbella, ha estat la representant del Col·legi en la formalització de la signatura amb el rector de la URV, Josep Pallarès Marzal. Ho ha fet acompanyada pel president de la Comissió d’Universitats del Consell, Jaume Aso. Per la seva part, José Román, Xavier Estivill i Ricard Balart, en representació dels Col·legis de Tarragona, Reus i Tortosa, respectivament, han signat en nom de la professió de procuradors dels tribunals.