El Consell de Procuradors i el Departament de Justícia sumen esforços per impulsar la mediació dins i fora dels jutjats

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya ha signat un conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per impulsar el coneixement i el recurs a la mediació i altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes.

Aquesta tasca es farà a través d’accions conjuntes de divulgació, sensibilització i formació bàsica i especialitzada en matèria de mediació, en la participació a activitats de foment i en la implementació, seguiment i avaluació dels plans pilot que impulsi el Departament de Justícia.

La col·laboració s’estendrà a les quatre jurisdiccions –civil, penal, social i contenciosa administrativa- i abastarà els àmbits extrajudicial i intrajudicial. És a dir: foment de la pràctica de la mediació abans que els conflictes arribin als jutjats, però també un cop siguin dins, a través de derivacions a la mediació.

D’aquesta manera, els procuradors s’integren a la llista de col·legis professionals que ja col·laboren amb Justícia en aquest àmbit a través del Centre de Mediació de Catalunya, com ara els col·legis d’advocats, psicòlegs, treball social, educadors i educadors socials o pedagogs.

A l’acte de signatura hi van assistir el president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ángel Quemada, i el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Xavier Bernadí.